Polityczne zmiany w Europie w XX wieku i ich wpływ na los Polski