Zmiany polityczno-militarne i gospodarcze po II wojnie światowej w Europie